Animatie met bewegende staafdiagramkolommen.
Logo van Riks blog.
  • Illustratie van een man die data over tijd analyseert.

Power BI beveiligen & besturen

Business Intelligence (BI) is een krachtig instrument, en terwijl organisaties in toenemende mate vertrouwen op platforms zoals Power BI voor inzichtelijke analyses, is beveiliging van essentieel belang.

Het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens is een prioriteit.

Hier bespreken we enkele cruciale stappen om Power BI effectief te beveiligen en gevoelige bedrijfsinformatie te beschermen.

1. Authenticatie en toegangscontrole

Het fundament van beveiliging begint met strikte authenticatie en toegangscontrole.

Power BI biedt verschillende authenticatiemogelijkheden, waaronder Azure Entra (voorheen Azure Active Directory) en Microsoft Active Directory (AD).

Door gebruikers via Entra of AD te authenticeren, kunnen organisaties de toegang tot specifieke rapporten en gegevens nauwkeurig beheren. Toegang tot rapportages zijn op 2 manieren te regelen:

  1. Voor werkgroepen die samen aan rapportages willen werken is: Maak voor iedere werkgroep een Power BI Service werkruimte aan en koppel ze aan Entra/AD-gebruikersgroepen bijvoorbeeld “PowerBIService_Workspace_Sales”.
  2. Voor medewerkers die alleen rapportages hoeven in te zien: Maak een werkgroep aan waar de Power BI ontwikkelaars in zitten. Maak voor deze werkgroep een Power BI-app aan en deel deze Power BI-app met de medewerkers. Je kunt per pagina in de Power BI-app bepalen bepalen wie toegang heeft.

2. Row-Level en Column-Level Security (RLS en CLS)

Power BI biedt voor import databronnen (verbindingen met databronnen die tijdelijk een kopie opslaan) krachtige mogelijkheden voor Row-Level Security (RLS) en Column-Level Security (CLS).

Met RLS kunnen gegevens op rijniveau worden beperkt op basis van de gebruikersrol, terwijl CLS de toegang tot specifieke kolommen regelt. Deze functies zijn essentieel om ervoor te zorgen dat gebruikers alleen de informatie zien waar ze bevoegd voor zijn.

Voor direct query databronnen waaronder Microsoft SQL Server (cloudvariant: Azure SQL database) en Micosoft SQL Server Analysis Services (cloudvariant: Azure Analysis ServiceS) kun je op de databron configureren wie wat mag zien. De Power BI Service maakt hierbij gebruik van impersonatie.

Dit houd in dat wanneer de Power BI Service detecteert dat medewerker [email protected] is ingelogd dat dan ook via het account van [email protected] de data wordt opgehaald.

3. Omgaan met gevoelige gegevens

Om gevoelige gegevens te beschermen tijdens verzending en opslag, moet data-encryptie een standaardpraktijk zijn. Power BI maakt gebruik van encryptiestandaarden zoals SSL/TLS voor datatransport en AES voor het versleutelen van opgeslagen gegevens.

Echter zijn veel databronnen niet versleuteld. Waak er voor dat eindgebruikers geen toegang krijgen tot de oorspronkelijke PBIX-bestanden. Want deze bestanden kunnen inloggegevens bevatten tot bijvoorbeeld API’s die niet compatibel zijn met de Power BI authenticatiebeheerder. Indien ze wel compatibel zijn, zijn de inloggegevens opgeslagen in het gebruikersaccount van de ontwikkelaar.

4. Delen en publiceren beperken

De Power BI Service maakt het eenvoudig om rapporten te delen en te publiceren, maar deze functies moeten met zorg worden gebruikt.

Beperk vanuit het Power BI beheerpaneel de mogelijkheid om gegevens buiten de organisatie te delen en definieer duidelijke richtlijnen voor externe deling om onbedoelde gegevenslekken te voorkomen.

Kijk ook naar data loss prevention een onderdeel van Microsoft Purview. Waarmee gemonitord kan worden of dat dataa mogelijk is gelekt.

Conclusie

Het beveiligen van Power BI is een veelomvattende taak die zorgvuldige planning en implementatie vereist. Door het toepassen van robuuste authenticatie, gedetailleerde toegangscontroles en monitoring, kunnen organisaties een sterke beveiligingsbasis creëren.

Het is van cruciaal belang om bij te blijven met de nieuwste beveiligingsfuncties en best practices om een continue bescherming van bedrijfsgegevens te waarborgen. Met de juiste maatregelen kunnen organisaties vol vertrouwen gebruikmaken van de kracht van Power BI voor datagestuurde besluitvorming.


Artikel delen:Nieuwsbrief

Je wilt toch niet een post missen?!
Ook interessant